ຕິດຕາມເຮົາ
ການຂົນສົ່ງໄມ້ ດ້ວຍຣົດບັນທຸກ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍມີການໃຊ້ ຜ້າເຕັ້ນຄຸມຫລັງຄາ ເພື່ອປິດບັງ ບໍ່ໃຫ້ເປັນທີ່ສັງເກດ

ການຕັດໄມ້ສົ່ງອອກຂອງ ຜູ້ນໍາ ລາວ

ການ ຕັດໄມ້ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນ ມີ ນັກ ການເມືອງ ຢູ່ ເບື້ອງ ຫລັງ.

ຜແນກຂອງ Site

ຂ່າວຫລ້າສຸດ

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້

ເຕັມຫນ້າ